Регламент зміни admin-c/registrant

Запис admin-c вказує на адміністративний контакт домену (зазвичай власник), запис tech-c - на технічний (компанія або фіз. Особа, яка займає підтримкою домену на NS-серверах).

Передача права на адміністрування доменного імені (зміна адміністративного контакту / контакту реєстранта домену) здійснюються за офіційним листа або заяви від поточного Реєстранта:

- Якщо доменне ім'я зареєстровано на юридичну особу, для передачі права адміністрування потрібно лист на бланку організації, з печаткою організації та підписом керівника.

- Якщо доменне ім'я зареєстровано на фізичну особу, для передачі права адміністрування разом із заявою надаються копії першої та другої сторінок паспорта, що посвідчує підпис особи та містить фотографію реєстранта.


Як Реєстратор доменного імені, ми вправі на свій розсуд робити додаткові заходи зі встановлення автентичності заяви, а Реєстрант зобов'язаний надати Реєстратору додатково запитані документи.

Передача права на адміністрування доменного імені (зміна адміністративного контакту / контакту реєстранта домену) здійснюється лише в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

У заяві вказується доменне ім'я без www, друкарських помилок або помилок у написанні, помарок або виправлень.

У заяві на передачу права на адміністрування доменного імені (зміна адміністративного контакту / контакту реєстранта домену) в українських доменних зонах потрібно вказати універсальний ідентифікатор NIC-handle особи, якій передається право на адміністрування доменного імені.

Приклад заяви

для фізичних осіб    

для юридичних осіб  

У заявах вказуються доменні імена без www.

Заявка на підключення
Інфоцентр
Создание сайтов Винница — Design Orbita